ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΔΑΠ

Η υποβολή των αιτήσεων για το ΚΔΑΠ στον Απόλλωνα ξεκίνησε!

Αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών!

Ελάτε στα γραφεία του Συλλόγου να υποβάλουμε τις αιτήσεις σας έως 26 Ιουνίου,ώστε να μπορούν τα παιδιά σας να συμμετέχουν στα αθλήματα και τις δραστηριότητες του Συλλόγου ΔΩΡΕΑΝ!!!

Απαραίτητο η μητέρα να γνωρίζει τους κωδικούς της TAXISNET (όχι του συζύγου)!

Το πρόγραμμα υλοποιείται με εποπτεύοντα Ενδιάμεσο Διαχειριστικό φορέα την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και καλύπτει μητέρες που το φορολογητέο τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα: 

 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 

 30.000 € για μητέρες με 3 παιδιά, 

 33.000 € για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και

τα 36.000 € για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχετε μαζί σας:

1) Ταυτότητα (ή διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ για μη ελληνική υπηκοότητα)

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εντός τελευταίου εξαμήνου

3) Τελευταίο Εκκαθαριστικό (2018) και των 2 γονέων

4) Εκτυπωμένο ΑΜΚΑ (μητέρας),ΑΜΚΑ συζύγου και παιδιών

Επιπλέον, ανάλογα με την κατηγορία:

- Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ(Άνεργες μητέρες) - και του συζύγου εάν υπάρχει 

-Βεβαίωση εργοδότη & αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (Εργαζόμενες μητέρες)

- Πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας έχει αναπηρία.

- Αντίγραφο διαζευκτηρίου (Διαζευγμένες μητέρες)

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση εδώ: 

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/11062019_aithsh_2019_help_3.pdf

ΑΦΙΣΑ ΚΔΑΠ copy copy copy