ΣΤΟΧΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔ/ΡΟΥ ΓΙΑ TO 2016-17

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17  

Πολλοί από τους παρακάτω στόχους θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, όταν αυτός προσληφθεί.

1. Βελτίωση των γηπέδων χόρτου (τέλη Αυγούστου). Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των ακαδημιών.

2. Εύρεση γηπέδων σε πιο προσιτές τιμές και αποστάσεις.

3 Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εφόρων με αθλητές και γονείς. Ενημέρωση μέσω e-mail, site, facebook κτλ. για συναντήσεις και εκδηλώσεις.

4. Καλή και διαφανής διαχείριση των εσόδων.

5. Κατάρτιση, εγκεκριμένου από το Δ.Σ., του εσωτερικού κανονισμού της ακαδημίας που θα σέβονται και θα τηρούν όλοι.

6. Εβδομαδιαίος, μηνιαίος και ετήσιος προγραμματισμός προπόνησης κάθε τμήματος ο οποίος θα κατατίθεται από τον τεχνικό διευθυντή και θα αφορά το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

7. Δημιουργία αγωνιστικών τμημάτων με συνεργασία του τεχνικού διευθυντή της ακαδημίας.

8. Αξιολόγηση προπονητών και αθλητών σε όλη τη διάρκεια του έτους.  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Βασικός στόχος της ακαδημίας είναι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να αναδειχθούν αθλητές με καλύτερη ποδοσφαιρική παιδεία και τεχνική κατάρτιση οι οποίοι θα είναι έτοιμοι για τον Απόλλωνα.

Η ακαδημία θα πρέπει να γίνει αντάξια της ιστορίας και του ονόματος του Απόλλωνα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική και να προσελκύσει αθλητές από όλη τη Θεσσαλονίκη. Σε οικονομικό επίπεδο βασική επιδίωξη θα είναι η δημιουργία σταθερού αποθέματος για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της ακαδημίας ώστε αυτό να μην αποτελεί βαρίδιο για τον σύλλογο.

Υ.Γ. Η μη επίτευξη των παραπάνω θα αποτελεί  λόγο παραίτησης εφόρων και προπονητικής ομάδας και ανάληψης από άλλους πιο ικανούς και πιο αποτελεσματικούς.