ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Α2.