Διοίκηση

 • Πρόεδρος: Μπαλτίδης Φώτιος
 • Α Αντιπρόεδρος : Αθανασιάδης Γεώργιος
 • Β Αντιπρόεδρος : Χατζηιωαννίδης Θεόφιλος
 • Γενικός Γραμματέας: Ταξίδης Γεώργιος
 • Ταμίας: Γρηγοριάδης Ηρακλής 
 • Γενικός Αρχηγός: 
 • Εφορος Ποδοσφαίρου : 
 • Εφορος Δημοσίων Σχέσεων : Αγασιώτης Φώτιος
 • Εφορος Βόλεϊ : Τσίλης Γεώργιος
 • Εφορος Εγκαταστάσεων: 
 • Μέλος:
 • Μέλος: Αθανασιάδου Μαρία
 • Μέλος: Σπόνδης Θεόδωρος
 • Μέλος: 
 • Μέλος:Σαχανίδης Χαράλαμπος