Διοίκηση

 • Πρόεδρος: Μπαλτίδης Φώτιος
 • Α Αντιπρόεδρος : Αθανασιάδης Γεώργιος
 • Β Αντιπρόεδρος : Χατζηιωαννίδης Θεόφιλος
 • Γενικός Γραμματέας: Ταξίδης Γεώργιος
 • Ταμίας: Γρηγοριάδης Ηρακλής 
 • Γενικός Αρχηγός: Τσέκος Ζήσης
 • Εφορος Ποδοσφαίρου : Τραιανόπουλος Βασίλειος
 • Εφορος Δημοσίων Σχέσεων : Αγασιώτης Φώτιος
 • Εφορος Βόλεϊ : Τσίλης Γεώργιος
 • Εφορος Εγκαταστάσεων: Ψαροπάς Νικόλαος
 • Μέλος:Αποστολίδης Γεώργιος
 • Μέλος: Αθανασιάδου Μαρία
 • Μέλος: Σπόνδης Θεόδωρος
 • Μέλος: Ιωσηφίδης Παύλος
 • Μέλος:Σαχανίδης Χαράλαμπος